ปฏิทิน

ขณะนี้กำลังรับสมัครสำหรับฤดูกาลที่ 9 ซึ่งจะเริ่มจากวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2020 ถึงวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2021 รับการจองอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ (จันทร์ ถึง จันทร์) ขอแนะนำให้เข้าพักสองสัปดาห์หรือมากกว่านั้นเพื่อจะมีประสบการณ์ของพรหมสถานลึกซึ้งขึ้น

แขกจำนวนมากได้สอบถามรายละเอียดของปฏิทิน (ข้างล่างนี้) การเฉลิมฉลองทางพระเวทในระหว่างฤดกูาลของเรา วันเหล่านี้เพิ่มเติมจากการสวดประจำวันทั้งหมดที่จัดไว้สำหรับท่านในระหว่างทุกๆสัปดาห์ เราไปที่ห้องโถงใหญ่และเพลิดเพลินกับการทำพิธีของบัณฑิตในวันเหล่านั้น รวมทั้งเชื่อมต่อผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนส์สำหรับการเฉลิมฉลองในเมรู, ฮอลแลนด์ ในทุกๆสัปดาห์ไม่ว่าจะมีการเฉลิมฉลองทางพระเวทหรือไม่ แขกทุกท่านจะไปที่ห้องโถงใหญ่เพื่อร่วมพิธีสวด Rudrabhishek ซึ่งเป็นยักย่าพิเศษเพื่อสันติภาพของโลกเรา

รายละเอียดการเฉลิมฉลองตามพระเวท


ฤดูกาลที่ 10

พฤศจิกายน 2020
12 พฤศจิกายน – วันอยุรเวท
13 พฤศจิกายน – วันหนุมาน
14 พฤศจิกายน – วันมหาลักษมี
25 พฤศจิกายน – วันแห่งเทพตื่นตัว
ธันวาคม 2020
19 ธันวาคม – วันเกิดพระขันธกุมาร
มกราคม 2021
12 มกราคม – การเฉลิมฉลองของวันที่ 12 มกราคม
กุมภาพันธ์ 2021
16 กุมภาพันธ์ – วันสรัสวตี
มีนาคม 2021
11 มีนาคม – วันมหาศิวาราตรี