ปฏิทิน

ขณะนี้กำลังรับสมัครสำหรับฤดูกาลที่ 8 ซึ่งจะเริ่มจากวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2018 ถึงวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2019 รับการจองอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ (จันทร์ ถึง จันทร์) ขอแนะนำให้เข้าพักสองสัปดาห์หรือมากกว่านั้นเพื่อจะมีประสบการณ์ของพรหมสถานลึกซึ้งขึ้น

แขกจำนวนมากได้สอบถามรายละเอียดของปฏิทิน (ข้างล่างนี้) การเฉลิมฉลองทางพระเวทในระหว่างฤดกูาลของเรา วันเหล่านี้เพิ่มเติมจากการสวดประจำวันทั้งหมดที่จัดไว้สำหรับท่านในระหว่างทุกๆสัปดาห์ เราไปที่ห้องโถงใหญ่และเพลิดเพลินกับการทำพิธีของบัณฑิตในวันเหล่านั้น รวมทั้งเชื่อมต่อผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนส์สำหรับการเฉลิมฉลองในเมรู, ฮอลแลนด์ ในทุกๆสัปดาห์ไม่ว่าจะมีการเฉลิมฉลองทางพระเวทหรือไม่ แขกทุกท่านจะไปที่ห้องโถงใหญ่เพื่อร่วมพิธีสวด Rudrabhishek ซึ่งเป็นยักย่าพิเศษเพื่อสันติภาพของโลกเรา

รายละเอียดการเฉลิมฉลองตามพระเวท

ฤดูกาลที่ 8

ตุลาคม 2018
10-18 ตุลาคม – นวราตรี : 9 วันของมาตาเทวี
19 ตุลาคม – วันแห่งชัยชนะ
พฤศจิกายน 2018
5 พฤศจิกายน – วันอยุรเวท
6 พฤศจิกายน – วันหนุมาน
7 พฤศจิกายน – วันมหาลักษมี
19 พฤศจิกายน – วันแห่งเทพตื่นตัว
ธันวาคม 2018
13 ธันวาคม – วันเกิดพระขันธกุมาร
มกราคม 2019
12 มกราคม – การเฉลิมฉลองของวันที่ 12 มกราคม
กุมภาพันธ์ 2019
10 กุมภาพันธ์ – วันสรัสวตี
มีนาคม 2019
4 มีนาคม – วันมหาศิวาราตรี

Season 5

January 2016
January 12 Celebration of January 12th
February 2016
February 13 Vasant Panchami: Saraswati
March 2016
March 8 Day of Maha Shivaratri

Season 6

October 2016
October 1 to 10 Sharadiya Navaratri: Nine Days of Mother Divine
October 11 Vijaya Dashami: Victory Day
October 28 Dhanvantari Jayanti: Day of Ayur-Veda
October 29 Hanuman Jayanti
October 30 Dipavali: Mahalakshmi
November 2016
November 11 Deva Prabhodini Ekadashi: Day of Awakening
December 2016
December 5 Skanda Shashthi: Day of Kartikeya
January 2017
January 12 Celebration of January 12th
February 2017
February 1 Vasant Panchami: Saraswati
February 24 Day of Maha Shivaratri

Season 5

January 2016
January 12 Celebration of January 12th
February 2016
February 13 Vasant Panchami: Saraswati
March 2016
March 8 Day of Maha Shivaratri

Season 6

October 2016
October 1 to 10 Sharadiya Navaratri: Nine Days of Mother Divine
October 11 Vijaya Dashami: Victory Day
October 28 Dhanvantari Jayanti: Day of Ayur-Veda
October 29 Hanuman Jayanti
October 30 Dipavali: Mahalakshmi
November 2016
November 11 Deva Prabhodini Ekadashi: Day of Awakening
December 2016
December 5 Skanda Shashthi: Day of Kartikeya
January 2017
January 12 Celebration of January 12th
February 2017
February 1 Vasant Panchami: Saraswati
February 24 Day of Maha Shivaratri