ปฏิทิน

ขณะนี้กำลังรับสมัครสำหรับฤดูกาลที่ 10 ซึ่งจะเริ่มจากวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2023 ถึงวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2024 รับการจองอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ (จันทร์ ถึง จันทร์) ขอแนะนำให้เข้าพักสองสัปดาห์หรือมากกว่านั้นเพื่อจะมีประสบการณ์ของพรหมสถานลึกซึ้งขึ้น

แขกจำนวนมากได้สอบถามรายละเอียดของปฏิทิน (ข้างล่างนี้) การเฉลิมฉลองทางพระเวทในระหว่างฤดกูาลของเรา วันเหล่านี้เพิ่มเติมจากการสวดประจำวันทั้งหมดที่จัดไว้สำหรับท่านในระหว่างทุกๆสัปดาห์ เราไปที่ห้องโถงใหญ่และเพลิดเพลินกับการทำพิธีของบัณฑิตในวันเหล่านั้น รวมทั้งเชื่อมต่อผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนส์สำหรับการเฉลิมฉลองในเมรู, ฮอลแลนด์ ในทุกๆสัปดาห์ไม่ว่าจะมีการเฉลิมฉลองทางพระเวทหรือไม่ แขกทุกท่านจะไปที่ห้องโถงใหญ่เพื่อร่วมพิธีสวด Rudrabhishek ซึ่งเป็นยักย่าพิเศษเพื่อสันติภาพของโลกเรา

สำหรับรายการของวันที่จัดหลักสูตรที่สมบูรณ์ โปรดดูเมนูแบบเลื่อนลงที่หน้าการจอง

รายละเอียดการเฉลิมฉลองตามพระเวท

ฤดูกาลที่ 10

ตุลาคม 2023
23 ตุลาคม – วันแห่งชัยชนะ
พฤศจิกายน 2023
10 พฤศจิกายน – วันอยุรเวท
11 พฤศจิกายน – วันหนุมาน
12 พฤศจิกายน – วันมหาลักษมี
23 พฤศจิกายน – วันแห่งเทพตื่นตัว
ธันวาคม 2023
18 ธันวาคม – วันเกิดพระขันธกุมาร
มกราคม 2024
12 มกราคม – การเฉลิมฉลองของวันที่ 12 มกราคม
กุมภาพันธ์ 2024
14 กุมภาพันธ์ – วันสรัสวตี
มีนาคม 2024
8 มีนาคม – วันมหาศิวาราตรี