ปฏิทิน

รายละเอียดการเฉลิมฉลองตามพระเวท

มกราคม 2022
12 มกราคม – การเฉลิมฉลองของวันที่ 12 มกราคม
กุมภาพันธ์ 2022
5 กุมภาพันธ์ – วันสรัสวตี
มีนาคม 2022
1 มีนาคม – วันมหาศิวาราตรี