“เป็นพรอันประเสริฐต่อชาวโลกที่มีสังคมหนึ่งที่สมควรได้รับการสนับสนุนจากทุกคนเพื่อโชคชะตาอันสดใสรุ่งโรจน์ของทุกคนเอง เราได้เริ่มต้นในการฝึกอบรมบางกลุ่ม [บัณฑิตพระเวท] และเราจะสร้างกลุ่มเหล่านี้ให้มีจำนวนมากและขนาดใหญ่ขึ้น เราจะจัดให้เกิดประสิทธิผลของยักย่าจากกลุ่มนี้ และเราจะสร้างความสมานฉันท์”
มหาริชี มเหช โยคี
6 กรกฎาคม 2005

หลักสตูรทั้งหลาย ณ พรหมสถานแห่งอินเดีย ริเริ่มโดย พรหมนันดาสรัสวตี ทรัสต์ (Brahmananda Saraswati Trust)ท่านมหาริชีได้ก่อตั้งทรัสต์นี้ในระหว่างช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตท่านเพี่อปกป้องขนบธรรมเนียมประเพณี ของพราหมบัณฑิตพระเวทของท่านมหาริชีสำหรับปัจจุบันและอนาคตโดยการจัดให้มีกลุ่มใหญ่ขึ้น ณ พรหมสถานแห่งอินเดีย

สถานที่ตั้งอยู่ที่เมืองBijauriซึ่งเป็นหนึ่งในสามวิทยาเขคของพรหมสถานเป็นสถานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ให้ ประสบการณ์ที่ลึกของทรัพยากรอันล้ำค่า นั่นคือ พราหมบัณฑิตพระเวทของท่านมหาริชีและเทคโนโลยีของการทำยักย่าเพื่อพัฒนาการของจิตสำนึกของเราเองและความผาสุขของโลกโดยการเข้าร่วมหลักสตูรต่างๆ ที่พรหมสถาน ท่านจะเป็น ผู้ให้การสนับสนุนสันติภาพโลกโดยตรงและช่วยให้วิทยาเขตได้ขยายขึ้น อีกทั้งเรายังมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับ ประสบการณ์อันลึกซึ้ง ที่คุณอยากจะนำโครงการนี้กลับไปที่บ้านด้วย

พรหมจารี ดร.กีริช วาร์ม่า ราชาแฮริส และ แอรีน แคปแลนด์ ขอเชิญชวนและยินดีต้อนรับท่านมามี ประสบการณ์กับกลุ่มพราหมบัณฑิตพระเวทของท่านมหาริชีกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ที่พรหม สถานแห่งอินเดีย ท่านมหารชีขนานนามพรหมสถานว่าเป็น “สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของอินเดีย” ขอเชิญท่านมาและ เพลิดเพลินกับการสวดประจำวันโดยคณะพราหมบัณฑิตพระเวทของท่านมหาริชี เพลิดเพลินกับโปรแกรมการฝึกจิตและความรู้ อาหารที่อร่อยเลิศรส และสถานที่พักที่สะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง เราหวังว่าจะได้ต้อนรับคุณในเร็ว ๆ นี้